Wat is Incident Management?

Incident Management is het geheel aan maatregelen die beogen de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken,nadat een incident heeft plaatsgevonden.Daarbij rekeninghoudend met de verkeersveiligheid,de behartiging van belangen van mogelijke slachtoffers en de beheersing van de ontstane schade.’

 

 

 

Onder incidenten vallen naast ongevallen ook:

<<<  Pechgevallen,

<<<  Achtergelaten voertuigen,

<<<  Kijkersfiles

<<<  Afgevallen lading en andere onvoorziene situaties zoals loslopende koeien, die de doorstroming van het verkeer verstoren.

 

Hiervoor hebben wij een gerichte beroepsopleiding  gevolgd bij Kusters Opleidingen te Heteren.

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons vaa het contact formulier, of u belt met ons nummer 06-40000988