Wat is Incident Management

Incident Management is het geheel aan maatregelen die beogen de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken,nadat een incident heeft plaatsgevonden.Daarbij rekeninghoudend met de verkeersveiligheid,de behartiging van belangen van mogelijke slachtoffers en de beheersing van de ontstane schade.’

Onder incidenten vallen naast ongevallen ook:

  • Pechgevallen
  • Achtergelaten voertuigen
  • Kijkersfiles
  • Afgevallen lading
  • Andere onvoorziene situaties zoals loslopende koeien

Kort door de bocht: Alles wat de doorstroming van het verkeer verstoort.

Hiervoor hebben wij een gerichte beroepsopleiding gevolgd bij Kusters Opleidingen te Heteren.

24/7 bereikbaar voor incidenten 06 40 00 09 88